Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Om cookies på hkr.se. Jag godkänner

Pressmeddelande

Två rektorskandidater i slutspurten

Publicerat:

Av de totalt tolv personer som varit aktuella för tjänsten som rektor vid Högskolan Kristianstad återstår nu två kandidater. Det är Sanimir Resic, docent i öst- och centraleuropakunskap vid Lunds Universitet, och Håkan Pihl, prefekt för den företagsekonomiska institutionen även han vid Lunds universitet.

När nuvarande rektor Lars Carlsson av personliga skäl i maj meddelade att han, trots styrelsens förtroende, inte valde att förlänga sitt förordnande efter sex år, inleddes jakten på hans efterträdare. Tjänsten utannonserades och rekryteringsfirman Accord Group i Stockholm anlitades för att hitta ytterligare lämpliga kandidater. Ansökningstiden för tjänsten som rektor för Högskolan Kristianstad gick ut den tionde september och det var då fyra personer, varav Håkan Pihl, var en av dem som sökte direkt och åtta som presenterades via rekryteringskonsulten, där bland andra Sanimir Resic ingick.

– Vi är väldigt nöjda med de två slutkandidaterna som båda har de egenskaper som vi söker för att kunna leda högskolan framåt, säger Lennart Arvidsson, sekreterare i rekryteringsgruppen.

Håkan Pihl, 52 år, har sedan våren 2010 arbetat som prefekt för företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet. Dessförinnan var han lektor i företagsekonomi och sektionschef för lärande och miljö vid Högskolan Kristianstad. Håkan har suttit som ledamot i Högskolan Kristianstads styrelse och som ledamot i styrelsen för institutionen för ekonomi, som prefekt och biträdande prefekt vid institutionen för ekonomi och som programansvarig för ekonomprogram med inriktning internationell ekonomi samt ekonomprogram med inriktning Kina. I Håkans doktorsavhandling "Multinationella företags organisation - ett nyinstitutionellt ekonomiskt perspektiv på samordning" (Lunds universitet, 2000) analyseras en utveckling mot nya organisationsformer i multinationella storföretag. Håkan är miljöintresserad och har producerat läroboken "Miljöekonomi för en hållbar utveckling".

Sanimir Resic, 48 år, är docent i öst- och centraleuropakunskap vid Lunds Universitet sedan 2007, och han var prefekt vid språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet mellan åren 2009-2012. Under 2006-2008 var han biträdande prefekt vid samma institution med ansvar för grundutbildningen. Sanimir var prefekt vid institutionen för öst- och centraleuropastudier 2005-2006, som då gick upp i språk- och litteraturcentrum. Efter sammanlagt sju år som prefekt och biträdande prefekt valde Sanimir att lämna sin prefektjänst vid halvårsskiftet. Sanimir är född i Kroatien och har bland annat tidigare varit redaktör för antologin The Balkans in Focus (Nordic Academic Press 2002). Hans bok "En historia om Balkan", 2006, var den första monografin som på svenska sammanfattade framför allt det forna Jugoslaviens historia. Sanimir disputerade 1999 i historia med doktorsavhandlingen "American Warriors in Vietnam".

Återkoppling och prioritering har gjorts av rekryteringsgruppen som tillslut tog ut tre kandidater för fördjupade intervjuer, referenstagning och personbedömning. Den tredje kandidaten valde i sista stund av personliga skäl att dra tillbaka sin ansökan. Hörandegrupperna ska träffa de båda slutkandidaterna fredagen den 23 november för vidare intervjuer. Efter högskolestyrelsens sammanträde den sjunde december är det klart vem som förordas.

– Styrelsen tar då beslut att rekommendera regeringen vem som ska bli Högskolan Kristianstads nye rektor, säger Lennart Arvidsson, sekreterare i rekryteringsgruppen.

För mer information: Jan Björkman, ordförande i Högskolan Kristianstads styrelse, 0734-47 19 52 eller Lennart Arvidsson, sekreterare i rekryteringsgruppen, 070-091 77 27

Text och foto: Leila Rudelius
Grafik: Carita Johansson

Uppdaterad: av Eva Mandorf