Forskningsnämnden

Med utgångspunkt från Högskolan Kristianstads profil, arbetsmarknadens behov och forskarsamhällets krav har Forskningsnämnden det övergripande ansvaret för kvalitetsgranskning, uppföljning och samordning av högskolans forskning och forskarutbildning.

Nämnden yttrar sig i frågor inom ansvarsområdet som i övrigt är av principiell vikt och ansvarar för

  • former för kvalitetsgranskning och uppföljning av högskolans forskning och forskarutbildning
  • riktlinjer för forskning och forskarutbildning
  • att lämna förslag till rektor rörande fördelning av forskningsanslag.

Ledamöter

Uppdaterad: av Brita Larsson

Sidansvarig: Brita Larsson