Rådet för kvalitetsutveckling

Rådet för kvalitetsutveckling bedriver det långsiktiga utvecklingsarbetet av HKR:s kvalitetssystem, utarbetar förslag till övergripande kvalitetsplan och kvalitetsprogram samt initierar revidering av HKR:s policydokument och handlingsplaner.

Rådet består av

  • ansvarig för kvalitetsfrågor (ordförande)
  • förvaltningschefen
  • ordförande i respektive nämnd
  • en studeranderepresentant.

Agneta Erfors är ordförande i Rådet för kvalitetsutveckling.

Uppdaterad: av Christina Göransson

Sidansvarig: Birgitta Munkhagen