Registrering

På Högskolan Kristianstad har vi självregistrering på både program och kurser. För att kunna få studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN, måste du vara registrerad på din utbildning. Uppgifterna om registrering överförs automatiskt från högskolan till CSN när du har gjort din registrering.

Hur gör jag för att registrera mig på kursen eller programmet jag är antagen till?
Du registrerar dig på webbsidan Min studieinformation. Inloggningsuppgifter skickas till den e-postadress som du angav när du anmälde dig på Antagning.se. På Min studieinformation kan du även se vilka kurser/program du är registrerad på, dina resultat på högskolan och skriva ut intyg.

När ska jag registrera mig?
Registreringen öppnar för de flesta program och kurser en vecka före utbildningens start. Dessförinnan går det inte att registrera sig. Sista dag för registrering brukar vara den dag som utbildningen startar. Några utbildningar har andra tidpunkter för registrering, i så fall får du veta det i kallelsen på utbildningens webbsida.
Observera att du som är programstudent måste terminsregistrera dig inför varje ny termin på programmet.

Vad händer om jag inte registrerar mig?
Om du inte registrerar dig inom angiven tid förlorar du din plats på programmet eller kursen.

Jag har inte fått några inloggningsuppgifter. Vad gör jag?
Inloggningsuppgifterna skickas till den e-postadress du har angett på Antagning.se. Här kan du se vad du ska göra om du inte har fått uppgifterna skickade till dig.

Hitta utbildning sommar och höst 2014

Uppdaterad: av Morgan Sandström

Sidansvarig: Morgan Sandström