Sen anmälan

Ibland kan det finnas utbildningsplatser kvar att söka även efter sista anmälningsdag. Du kan då göra en sen anmälan till dessa på antagning.se där det framgår vilka utbildningar som är sökbara.

Tänk på att även om en utbildning är öppen för en sen anmälan innebär detta ingen garanti för att du ska få en plats. Det är bara om det finns lediga platser kvar som du kan bli antagen.

Du kan läsa mer om sen anmälan på antagning.se.

Rangordning av sena anmälningar

När du gör en sen anmälan rangordnas du efter dem som har sökt i tid. Istället för meritvärde rangordnas sena anmälningar efter den dag då anmälan är inkommen. Det är viktigt att du, samtidigt som du gör din sena anmälan, kontrollerar vilka meriter som du har registrerade på antagning.se samt skickar in eventuella kompletteringar för att styrka din behörighet.

Om du i samband med en sen anmälan bedöms som obehörig men vill skicka in kompletteringar som ger dig behörighet måste du återanmäla dig för att vi ska kunna titta på ärendet igen. Anmälan rangordnas då på det datum som återanmälan görs. För att det ska gå att återanmäla sig måste utbildningen fortfarande vara öppen för sen anmälan.

Läs mer om hur du återanmäler dig.

Eventuella handlingar skickar du till Antagningsservice, 833 82 Strömsund. Tänk på att om dina meriter redan finns registrerade på antagning.se behöver du inte skicka in några papperskopior!

Du kan själv följa din anmälan på antagning.se för att se när den har blivit behandlad. Behöriga sökande placeras i kölista och antas på utbildningen i mån av plats. Endast de som blir antagna får besked från Högskolan Kristianstad.

Efteranmälan

Efteranmälan kallas det när du gör en sen anmälan efter sista urvalet. Du kan då söka upp till 25 sökalternativ och bli antagen till ytterligare 45 högskolepoäng. Efteranmälningar hanteras på samma sätt som sena anmälningar, se ovan.

Hitta utbildning sommar och höst 2014

Uppdaterad: av Morgan Sandström

Sidansvarig: Mona Svensson