Affärsinformatik - IT som möjligheter och hot

15 högskolepoäng, Grundnivå (AI401F)

Du får en översikt av modern IT, dess roll i organisationer och informationssystems affärskritiska uppgifter i förhållande till företagens behov. Kursen behandlar IT som möjliggörare och som hot i förhållande till begrepp som effektivitet, säkerhet och personlig integritet.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov

Uppdaterad: av Sofia Johansson