Affärsinformatik - IT som möjligheter och hot

15 högskolepoäng, Grundnivå (AI401F)

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov

Uppdaterad: av Sofia Johansson