Affärsinformatik - IT som möjligheter och hot

15 högskolepoäng, Grundnivå (AI401F)

Du får en översikt av modern IT, dess roll i organisationer och informationssystems affärskritiska uppgifter i förhållande till företagens behov. Kursen behandlar IT som möjliggörare och som hot i förhållande till begrepp som effektivitet, säkerhet och personlig integritet.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov

Kursstart v 4 2015

  • Kursperiod: v4 2015 - v23 2015

  • Studietakt: 50%

  • Studieform: Nätbaserad

  • Undervisningstid: Blandat

  • Ort: Internet

  • Språk: Svenska

  • Anmälningsdatum: 2014-10-15

  • Anmälningskod: HKR-12326

  • Anmälan till: www.antagning.se

Uppdaterad: av Sofia Johansson