Rektor med vetande är en regional skolledarkonferens med fokus på utmaningar och möjligheter för att främja psykisk hälsa i förskola och skola. Den 11 mars 2020 är Linnéuniversitetet värd för konferensen, som genomförs i Växjö.

Tema för 2020 års konferens är "Utmaningar och möjligheter för att främja psykisk hälsa i förskola och skola". Bland annat belyser konferensen vilka konsekvenser barnkonventionen som lag får för förskola och skola, rektors roll för att skapa förutsättningar och hur förskola och skola kan främja psykisk hälsa hos alla barn och elever.

Specialpedagogiska skolmyndigheten arrangerar varje år konferensen Rektor med vetande som är en regional skolledarkonferens kring aktuella specialpedagogiska frågor. Konferensen behandlar utmaningar som rör alla barns och elevers rätt till en likvärdig utbildning och är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Malmö universitet, Högskolan Kristianstad och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Läs programmet och anmäl på länk här till Rektor med vetande 11 mars 2020 på Linnéuniversitetet.